MAXAM Romania 2017
SEVESO III


In conformitate cu prevederile art. 14, din Legea 59/2016, SC MAXAM ROMANIA SRL a informat primariile si consiliile judetene pe raza carora detine amplasamente care intra sub incidenta prevederilor art. 10, documentatia fiind de asemenea disponibila prin cerere scrisa la sediul Maxam Romania. Din motive de confidentialitate industriala, comerciala, personala, de securitate publica sau de aparare nationala, operatorul poate solicita autoritatilor publice competente la nivel regional si judetean ca anumite date din raport sa nu fie facute publice.


INFORMATII PUBLICE privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident (Legea 59/2016 ANEXA Nr. 6)