Sustenabilitate

Anunțuri / Avertizări

ANUNT PUBLIC - 01-08-2023

SC MAXAM ROMÂNIA SRL cu sediul in Bucureşti, Str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu nr. 7A, sector 1, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J40/6492/2010, C.U.I.: RO17753330, tel. 021 269 34 69, fax 021 610 44 88, anunţă că a depus la APM BIHOR – Bdul. Dacia nr. 25A, Oradea, Cod 410464, documentaţia tehnică pentru obtinerea autorizaţiei de mediu privind desfăşurarea activităţii de depozitare şi manipulare materiale explozive şi oxidante ȋn cadrul depozitului de materiale explozive situat ȋn localitatea Subpiatra, jud. Bihor (apartinand HOLCIM). Activitatea desfăşurată ȋn cadrul punctului de lucru respectă măsurile privind protecţia mediului cât şi a unui eventual impact al factorilor de mediu.

Eventuale sugestii sau observaţii se pot depune ȋn scris la APM BIHOR, Bdul. Dacia nr. 25A, Oradea, Cod 410464, E-mail: office[@]apmbh.anpm.ro, Tel: 0259- 444.590, Fax: 0259-406.588. 

SSM-SU / Calitate / Mediu

SEVESO III

În conformitate cu prevederile art. 14, din Legea 59/2016, SC MAXAM ROMANIA SRL a realizat informările și notificările necesare către persoanele care ar putea fi afectate. Documentația suplimentară (ex.: Raport de Securitate) referitoare la amplasamente este disponibilă prin cerere scrisă astfel (cu programare prealabilă solicitată în scris prin fax sau e-mail: seveso.ro@maxamcorp.com):

– Pentru punctul de lucru din Victoria, jud. Brașov: la sediul fabricii: Aleea Uzinei nr. 8bis, Victoria, jud. Brașov  între orele 10:00 – 12:00 (Luni – Joi)

– Pentru celelalte puncte de lucru: la sediul din București, str. Mr. Av. Ștefan Sănătescu nr. 7, Sector 1, între orele 10:00 – 12:00 (Luni – Joi) sau prin fax: 021 610 44 88

INFORMAȚII PUBLICE privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de accident (Legea 59/2016 ANEXA Nr. 6)

Pliant – Reguli de comportare şi de acţiune a populaţiei în cazul producerii de accidente care implică materiale explozive

CERTIFICARI

În cadrul MAXAM România, activitatea de la toate nivelurile se desfăşoară aplicând prevederile din: Politica Corporativă de SSM şi ISO 45001; Politica Corporativă de Calitate şi ISO 9001; Politica Corporativă de Mediu şi ISO 14001; MAXAM România a obţinut certificarea în conformitate cu cele trei standarde de la organismul LRQA pentru toate activităţile pe care le desfăşoară.

Fișe cu date de securitate​

Ultima actualizare: septembrie 2022

Categorie produs Denumire comercială Clasificare conform HG 536/2002
Sisteme de inițiere

Riodet

Detinel

Riocord

Rioboosters

Grupa III

Grupa III

Grupa I

Grupa I

Explozivi

Riomax

Riogel / Riosplit

Anfovex / Rioxam

Riodin

Grupa II

Grupa II

Grupa III

Grupa I

Pentru orice alte detalii referitoare la produsele MAXAM  rugăm  ne contactaţi.

Contact:

seveso.ro@maxamcorp.com

+4021 269 34 69